NHỮNG NGUYÊN LIỆU THÔNG TIN

Một lỗi mà nhiều bạn thường mắc phải đó là chưa chuẩn bị kỹ những nguyên liệu thông tin mà đã đặt tay lên bàn phím rồi! Nếu bạn vẫn thường xuyên làm như vậy thì chúng tôi tin rằng bạn đang viết dựa theo dòng cảm xúc của bạn, dựa theo cảm nhận riêng của bạn về bài bạn đang viết. Để khắc phục được những khuyết điểm này, cách duy nhất là bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu thông tin cần thiết:

THÔNG TIN các bài viết tương tự

Thông tin các bài viết từ báo chí

THÔNG TIN TỪ MẠNG XÃ HỘI