Bài học 9: Tổng hợp những lỗi thường gặp của người mới làm việc

Lỗi 1: Viết hoa  hoặc viết thường toàn bộ tiêu đề

Ví dụ minh họa

Balo Mini – Phụ Kiện Thời Trang Không Thể Thiếu Cho Hè 2017
balo mini – phu kiện thời trang không thể thiếu cho hè 2017

Cách viết tiêu đề đúng: Viết hoa chữ cái đầu, và viết hoa những từ liên quan đến thương hiệu, tên riêng, tên địa danh…

Sửa tiêu đề trên thành

Balo mini – phụ kiện thời trang không thể thiếu cho hè 2017

Lỗi 2: Nội dung bài viết quá ngắn

Lỗi 3: Không chia bài viết thành các đoạn nhỏ

Bài học 1: Tư duy viết bài theo 5W1H
Bài học 2: Hướng dẫn cách đặt tiêu đề bài viết
Bài học 3: Hướng dẫn cách triển khai ý trong bài
Bài học 4: Kỹ thuật tổng hợp và viết lại bài viết hoàn chỉnh
Bài học 5: Viết bài hướng tới người đọc
Bài học 6: Tìm kiếm nguồn tài liệu hỗ trợ cho bài viết
Bài học 7: Bí kíp tư duy để viết bài về bất cứ chủ đề nào
Bài học 8: Những việc phải làm để bài viết thực sự chất lượng