Hướng dẫn tạo liên kết chuyển đổi

Đối với bộ phận viết bài, việc theo dõi chuyển đổi từ các bài viết là vô cùng cần thiết để đảm bảo Công ty có thể tính được số thưởng chính xác cho các đơn hàng thành công có nguồn chuyển đổi từ các bài viết của các bạn.

Bước 1

Truy cập vào đường link: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Trong phần: Campaign URL Builder các bạn sẽ nhìn thấy thông tin như sau:

theodoichuyendoi

Bước 2

Điền thông tin vào 3 trường nhập liệu:

  • Website URL: Đường dẫn đến sản phẩm các bạn đang muốn điều hướng trong bài viết của mình
  • Campaig Source: Mã nhân viên của bạn
  • Campaign Medium: content_hangtotnhapkhau

Lưu ý: Cả 3 thông tin trên BẮT BUỘC PHẢI NHẬP CHÍNH XÁC để hệ thống có thể đếm chính xác số chuyển đổi tương ứng với mã nhân viên của bạn đến từ những sản phẩm nào.

theodoichuyendoi2

Bước 3

Sau khi nhập xong 3 trường thông tin trên, các bạn kéo chuột xuống sẽ nhìn thấy phần: Share the generated campaign URL – Trong phần này, copy đường link được sinh ra và sử dụng đường link này gắn vào các: NÚT ĐIỀU HƯỚNG – ĐƯỜNG LINK ĐỀU HƯỚNG – TEXT ĐIỀU HƯỚNG trong các bài viết của bạn.

theodoichuyendoi3

Liên kết chuyển đổi là QUYỀN LỢI của nhân sự viết bài tại Hanuan Việt Nam. Các bạn hoàn toàn có thể không dùng liên kết chuyển đổi trong bài viết của mình hoặc sử dụng liên kết chuyển đổi cho nhân sự khác trong bài viết của mình. Cuối kỳ tính thu nhập, Công ty sẽ thực hiện lấy số liệu được báo cáo trên công cụ Google Analytics.