Hạn chế sai chính tả

[title style=”center” text=”HẠN CHẾ SAI CHÍNH TẢ” margin_top=”1px” margin_bottom=”1px” size=”120″]

Nội dung trang này mô tả chi tiết các lỗi sai chính tả thường gặp của các bạn Cộng tác viên viết bài. Việc sai chính tả sẽ làm cho bài viết thiếu chuyên nghiệp và khiến cho độc giả cảm thấy khó chịu vì vậy cần hạn chế đến mức tối đa.

[title text=”I. LỖI SAI CHÍNH TẢ THÔNG THƯỜNG” margin_top=”1px” margin_bottom=”1px”]

Tổng hợp những lỗi sai chính tả thường gặp phải của những bạn cộng tác viên chưa có kinh nghiệm

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Viết hoa toàn bộ văn bản

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Viết hoa các chữ cái đầu mỗi chữ

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Không viết hoa chữ cái đầu của câu

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Không viết hoa tên riêng, tên địa danh

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Không sử dụng dấu ngắt câu

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Viết tiếng việt không dấu

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Viết sai giống nói ngọng

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Viết tắt những từ không thông dụng

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Sử dụng ngôn ngữ địa phương trong bài viết

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Sử dụng sai dấu câu

Mô tả:

Ví dụ

[/featured_box]
[title text=”II. LỖI SAI THEO QUY ƯỚC TẠI HANUAN VIỆT NAM” margin_top=”1px” margin_bottom=”1px”]

Tập hợp các lỗi sai về mặt trình bày nội dung theo quy ước riêng tại Hanuan Việt Nam, đây là những quy định trình bày giúp cho bài viết được chuyên nghiệp, dễ nhìn và dễ đọc hơn.

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Bôi màu quá mức cần thiết

Mô tả:
Đoạn văn bản sử dụng màu sắc khác với màu đen mặc định của hệ thống mà không có mục đích rõ ràng để nhấn mạnh, trích dẫn hoặc các chủ đích khác mà chỉ đơn thuần là sử dụng màu khác màu đen.
Ví dụ
Đoạn văn bản sử dụng màu sắc khác với màu đen mặc định của hệ thống mà không có mục đích rõ ràng để nhấn mạnh, trích dẫn hoặc các chủ đích khác mà chỉ đơn thuần là sử dụng màu khác màu đen.

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Không sử dụng thẻ tiêu đề cho phần tiêu đề phụ mỗi đoạn

Mô tả:
Tiêu đề phụ là phần tiêu đề nhằm làm rõ nghĩa cho tiêu đề chính và được trình bày trong phần bài viết trước các đoạn văn bản. Nếu trong bài viết có sử dụng tiêu đề phụ thì phần tiêu đề này phải sử dụng thẻ tiêu đề 2. Nếu trong tiêu đề phụ lại bao gồm những tiểu mục nhỏ thì các tiểu  mục nhỏ này phải sử dụng thẻ tiêu đề 3

[button text=”Xem video hướng dẫn” letter_case=”lowercase” size=”small” radius=”99″ icon=”icon-angle-right”]

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Không căn chỉnh chữ đều hai bên của đoạn văn bản

Mô tả:
Toàn bộ các đoạn văn bản được trình bày trong bài viết đều phải được căn đều 2 bên (căn 2 lề) bằng việc việc bôi đen đoạn văn bản và bấm vào biểu tượng 4 gạch kẻ đen ngang trong phần định dạng văn bản. 
Ví dụ về việc không căn lề

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Sử dụng font chữ ngoài font chữ được phép

Mô tả:
Ngoài font chữ mặc định, bài viết sử dụng font chữ ngoài 4 font chữ được phép bao gồm: Arial – Helvetica – Tahoma – Verdana sẽ được coi là không phù hợp và không được chấp nhận duyệt bài. (Font chữ mặc định được hiểu là font chữ được nhập trực tiếp vào khung nội dung viết bài không qua chỉnh sửa font chữ)

Ví dụ về việc sử dụng font chữ không được phép:
Câu này đã sử dụng font chữ không được phép. Việc sử dụng font chữ này sẽ khiến bài viết không được duyệt.

[/featured_box]
[gap height=”10px”]

[featured_box img=”1649″ img_width=”30″ pos=”left”]

Sử dụng cỡ chữ không phù hợp

Mô tả:
Cỡ chữ mặc định của hệ thống là 100%. Cỡ chữ không phù hợp được hiểu là cỡ chữ nhỏ hơn 100% hoặc lớn hơn 100% nhưng không nhằm mục đích nhấn mạnh, điều hướng người dùng. (Các mục đích nhấn mạnh cụm từ, nhấn mạnh câu hoặc điều hướng người dùng có thể sử dụng cỡ chữ to hơn 100% nhưng không quá 150%)

Ví dụ:
Câu  này sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn 100% nhưng chỉ đơn thuần là câu bình thường

[/featured_box]