Đào tạo

Để hỗ trợ cho những bạn Cộng tác viên viết bài làm việc tại nhà có những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể thực hiện tốt nhất công việc của mình. Chúng tôi tổng hợp những hướng đẫn tại đây. Thường xuyên theo dõi trang này sẽ giúp các bạn trở thành một cộng tác viên xuất sắc và có mức thu nhập ngày càng tăng.

[title text=”KHÓA HỌC VIẾT BÀI CƠ BẢN” icon=”icon-menu” size=”95″]

I. PHẦN HỌC MỞ ĐẦU

Bài học 1: Tư duy đúng trước khi viết bài
Bài học 2: Viết dài hay ngắn, bài nào có hiệu quả hơn?
Bài học 3: Những nguyên liệu thông tin cần thiết
Bài học 4: Thành phần của một bài viết hoàn chỉnh trên website
Bài học 5: Quy chuẩn viết bài trên website

II. PHẦN HỌC CHUYÊN MÔN

Bài học 5: Xác định mục tiêu trước khi viết bài
Bài học 6
: Công thức đặt tiêu đề hiệu quả siêu tốc
Bài học 7: Cách mở đầu bài viết thu hút người đọc
Bài học 8: Hướng dẫn triển khai ý trong bài
Bài học 9: Tư duy viết bài theo 5W1H
Bài học 10: Điều hướng khi kết thúc bài viết

III. PHẦN HỌC THỰC HÀNH TRÊN WEBSITE

Bài học 11: Chèn ảnh, video vào trong bài viết
Bài học 12: Các định dạng chữ căn bản
Bài học 13: Quản lý liên kết trong bài viết
Bài học 14: Điều chỉnh khoảng cách văn bản
Bài học 15: Kiểm soát quy chuẩn viết bài

Lưu ý: Các bài viết mẫu cộng tác viên viết bài có thể tham khảo TẠI ĐÂY

[row col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”50%” bg_color=”rgb(103, 177, 14)” effect=”sparkle” link=”http://www.hanuan.net/dao-tao/”]

[text_box width=”85″ position_x=”50″ position_y=”50″]

KHÓA HỌC VIẾT BÀI CƠ BẢN

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”50%” effect=”sparkle” link=”http://www.hanuan.net/dao-tao-nang-cao/”]

[text_box width=”85″ position_x=”50″ position_y=”50″]

KHÓA HỌC VIẾT BÀI NÂNG CAO

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”50%” bg_color=”rgb(205, 44, 0)” effect=”sparkle” link=”http://www.hanuan.net/dao-tao-chuyen-sau/”]

[text_box width=”85″ position_x=”50″ position_y=”50″]

KHÓA HỌC VIẾT BÀI CHUYÊN SÂU

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

Trang này vẫn đang được hoàn thiện nội dung – ngày cập nhật gần nhất 30/01/2018