Hướng dẫn viết bài nâng cao được áp dụng theo quy chuẩn viết bài riêng cho các website thuộc quản lý của Hanuan Việt Nam. Các bạn Cộng Tác Viên khi kết thúc khóa học viết bài nâng cao và áp dụng thuần thục vào các bài viết của mình sẽ có mức lương cứng: 4.000.000 tháng

KHÓA HỌC VIẾT BÀI NÂNG CAO

PHẦN I. HOÀN THIỆN YẾU TỐ CỦA MỘT BÀI VIẾT

Bài học 1: Hoàn thiện hình ảnh đại diện cho bài viết