Đăng ký việc làm thêm

Chào mừng các bạn đã đến với trang đăng ký việc làm thêm dành riêng cho các bạn học sinh. 

Bất cứ một công việc nào kiếm ra tiền cũng đều đỏi hỏi sự kiên trì cố gắng. Đường đến thành công của các bạn đã rõ ràng. Các bạn hãy vững bước trên con đường này để thấy mình đã trưởng thành hơn nhé. Trước tiên, bạn hãy hoàn thành việc đăng ký thông tin để Công ty có thể biết bạn là ai và bạn có thực sự mong muốn làm việc hay không.

Các bạn vui lòng nhập chính xác họ tên, số điện thoại để chúng tôi có thể liên hệ trao đổi công việc nếu cần. Nếu bạn chưa có số điện thoại thì có thể sử dụng số điện thoại của người thân trong gia đình hoặc bạn bè.

Lưu ý: Mỗi số điện thoại chỉ được dùng duy nhất 1 lần để làm cơ sở cho báo cáo công việc của các bạn. Vì vậy, các bạn cần sử dụng số điện thoại chính xác để tránh việc tính lương bị ảnh hưởng bởi sai sót số điện thoại.

Tôi đã đăng ký xong