Bộ quy chuẩn viết bài

Bộ quy chuẩn viết bài là những quy tắc viết bài bắt buộc phải tuân theo dành cho các nhóm nhân sự: Quản lý – Biên tập viên – Cộng tác viên viết bài thuộc Công ty TNHH Hanuan Việt Nam. Chỉ có tác dụng lưu hành nội bộ và sử dụng làm sở sở để đánh giá năng lực của các nhóm nhân sự, cơ sở để tiến hành nhắc nhở – khiển trách – cảnh cáo – kỷ luật.