BẢNG PHONG THẦN

Chúng tôi cần những nhân sự có thái độ làm việc nghiêm túc, mong muốn làm việc thực sự và luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất kết quả công việc của mình. Và để làm sạch bộ máy cũng như ngăn chặn hành động phá hoại của những bạn ý thức kém, Công ty Hanuan Việt Nam tạo ra BẢNG PHONG THẦN để ghi lại, theo dõi quá trình loại bỏ những thành viên không phù hợp với định hướng phát triển.

Tháng 01-2018

kimloan214 – IP: 27.78.165.87 – Viết nội dung spam, không phù hợp với chủ đề mẫu (31/01/2018)

Tất cả những bạn nằm trong BẢNG PHONG THẦN có thể được mở khóa nếu viết email gửi tới địa chỉ [email protected], nói rõ lý do và cam kết không tái phạm đồng thời với những tài khoản đã có tiền sử vi phạm, chúng tôi sẽ giữ lại 1 tuần lương và sẽ không hoàn trả nếu các bạn tiếp tục vi phạm những lỗi nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của hệ thống.

TÔI ĐÃ HIỂU